Välkommen till Väsman VinterArena!

Väsman VinterArena är en ideell förening som under säsong skapar isbanor på Väsman och Burtjärn i Ludvika kommun. De pengar vi får in via sponsorer, bidragsgivare och privatpersoner går oavkortat till verksamhetens utgifter såsom inköp/uppgradering av utrustning, bensin, service och reparationer. Ingen inom föreningen får någon ersättning för jobbet.

Säsongen 2022/2023

Årets säsong benämns 2022/2023. Vi är ett antal ideella krafter som under säsongen ser till att banorna ska vara åkbara och vi redovisat kontinuerligt status via sidan Is & snörapport.

Vi är riktigt tacksamma för de sponsorer och bidragsgivare som ger oss möjlighet att kunna bedriva en bra verksamhet för allmänheten under säsongen. De sponsorer och bidragsgivare vi knutit till oss redovisar vi via sidan sponsorer och den sidan uppdateras fortlöpande.

Förhoppningsvis har vi en lång och härlig vintersäsong att se fram emot med skridskobanor och skidspår på Burtjärn och Väsman.