Föreningen

Väsman VinterArena är uppdelad i en styrelse och i teams (plog- och spårteam). Styrelsens uppgift förutom allt administrativt jobb är att marknadsföra föreningen och att söka pengar för att utveckla föreningen och dess utrustning. Teamens uppgift är att genomföra vårt uppdrag dvs. ploga banor och dra skidspår under säsong.

Styrelsen
Ordförande, Bengt Åkman
Kassör, Lars Fredriksson
Sekreterare, Marie-Louise Åkman
Ledamot, Jan Lindström

Plogteam för Burtjärn
Marcus Blomqvist
Robin Bergsten
Bengt Åkman

Plogteam för Väsman
Bengt Åkman
Pelle Forsgren
Jan Lindström
Mikael Svensson

Spårteam för Burtjärn och Väsman
Jan Lindström
Leif Svensson
Johan Mood
Robin Bergsten
Carina Torstensson

Styrelsen för Väsman VinterArena. Från vänster Jan Lindström, Lars Fredriksson, Marie-Louise & Bengt Åkman